Achtergrond

De visie van E4all is gebaseerd op twee noties:

  • de kosten van wind- en zonne-energie zijn de afgelopen jaren sterk gedaald en zullen verder dalen. Dat geldt ook voor batterijopslag en waterstofproductie. Uit diverse scenariostudies blijkt dat een energiesysteem met overcapaciteit aan zon- en wind, gecombineerd met (batterij)opslag en flexibiliteit in de vraag, in staat is in de hele energiebehoefte te voorzien. Ervan uitgaanda dat alles in grote mate is geelectrificeerd;
  • het opnamevermogen van de atmosfeer is qua broeikasgassen op. Voor tijdshorizons als 2050 of 2045 is geen wetenschappelijke onderbouwing omdat de modellen waarop deze berekeningen zijn gebaseerd, telkenmale door de realiteit worden achterhaald. Het klimaatakkoord van Parijs kent een gokelement dat het ondanks de inspanningen de kans om binnen 2 graden opwarming te blijven 65% is. 

Binnen het samenwerkingsverband van E4all streven we permanent naar versnelling van de transitie. Door een data- gedreven en wetenschappelijke benadering is het wellicht mogelijk binnen tien jaar naar een klimaatvriendelijk energiesysteem te gaan. Dit vereist echter ook van de Rijksoverheid dat zij klimaatvriendelijk als het nieuwe normaal definieren door een serieuze heffing op CO2 en deze opbrengsten ter beschikking stellen aan deze transitie.

Voor de economische onderbouwing verwijzen we naar de rapporten van RethinkX van Tony Seba.