Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21309 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

 1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
 2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

 1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
 2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
 3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Fakkeldij, A.A.A.M.
Weesp 
OK voor windmolens. Maar kijk eens naar Palm Springs, USA. Daar staat een windmolenpark met duizenden windmolens. Daar heeft niemand last van. Zoiets moet toch mogelijk zijn in de NO polder ?
Buitendijk HHJ
Amsterdam Zuidoost 
Zet zonnepanelen op alle daken i.p.v. van windturbines, op land verstoren ze de omgeving en op zee zijn ze een gevaar voor het zeeleven.
van den Broek
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen geen lawaaimakende mega wind turbines in het kleine beetje groen dat Amsterdam Z.O. heeft. Zet die turbines aub in de Noordzee of op boerenweilanden ver uit de randstad.
D.K.A Amankwah
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines ik Zuidoost. Denk alstublieft aan de kinderen. Zuidoost wilt deelnemen aan groene energie maar op een ander manier en niet middels windturbines. Laten we samen andere problemen oplossen. Ps. De windturbines horen voor mij gewoon op water.
de Groot, R. M
Amsterdam Zuidoost 
Zet die koleredingen lekker bij je eigen voor de deur!
Rebel JGC
Leusden 
Denk eerst na over de consequenties en maak een plan dat wordt gedragen door de burgers
D. Essink
Amsterdam 
Geen windturbines bij (recreatie-) woningen, tuinparken, campings en natuurgebieden! Er zijn genoeg alternatieven: besparing, zonnepanelen op daken, geothermie, wind op zee, kernenergie.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Mieke Dekker
Oostzaan 
Wees zuinig op het moois dat wij nog hebben
Ernst Borse
Amsterdam 
In onze stressvolle maatschappij is rust van groot belang. Allerlei vormen van rust en ontspanning
Lith S
Amsterdam Zuidoost 
Investeer in innovatie en niet in slechts op papier sluitende oplossingen. Dit maakt meer kapot dan ons lief is. Behalve dan de portemonnee van de producenten van deze ziekmakende windturbines en biocentrales.
Veerman H
Amsterdam 
Start in Amsterdam met zonnepanelen op alle daken van de stad. Met name op de openbare gebouwen, stations, geluidshinder wanden etc. De windturbines moeten op zee en niet in een dichtbevolkte stad met schaarse natuur!
W. Bos
Mijdrecht 
Windmolens op zee
Trok G
Weesp 
Stop de windturbines in de buurt van woongebieden.... ongezond en lelijk. Er is zoveel ruimte op daken voor zonnepanelen. Geef de voorkeur aan zonnepanelen op alle daken die hiervoor geschikt zijn.
D Homan
Weesp 
Denk nog eens goed na. Wind turbines brengen gezondheidsschade aan mens dier en natuur.
Adriaanse
Amsterdam Zuidoost 
Denk goed na, en zorg voor een draagvlak voor u überhaupt iets besluit. Dit gebied is niet geschikt voor deze plannen.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Smit V.M.
Amsterdam 
Levend met het lawaai van de Buitenveldertse Baan, de ringweg A10 en de spoorlijn leveren wij hier voldoende medewerking aan het bestaan van de maatschappij. NIET ook nog windmolens Amstelscheg!
Jobse, J.
Weesp 
Stop met windmolens en leg zonnepanelen aan boven parkeerplaatsen of op grote platte daken.
Hans Hof
Weesp 
Geen windturbines aan de Diemerscheg! Geestelijk ongezond voor de mensen woonachtig daar rondom!
Schoonheim, JA
Amsterdam Zuidoost 
Kom niet zo dichtbij bewoond gebied! Werkzaam consuminderen in eerste instantie.
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Kersten, SWJM
Amsterdam 
Amsterdam noord/ Waterland: Zo'n klein stukje groen, waar zo veel mensen zoveel plezier aan hebben en sporten en ontspannen. Daar maak je meer mee kapot dan de vermeende groene energie op kan leveren. Denk eens out of the box, er zijn zo veel mogelijkheden, Ik denk graag mee. Doe dit niet, behoud de rust en het groen hier.
Leijden van Amstel-Verhoef
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines bij woongebied of in de natuur in Zuidoost, doodzonde! Plaats ze in de Noordzee als het al moet.
Koolen J
Amsterdam 
Geen windmolens in mijn buurt!
van Zalinge M.J.
Amsterdam 
Geen windmolens in Zunderdorp
van Elzelingen, W
Amsterdam 
Zoek naar alternatieven en perk de woonbeleving van burgers niet in door plaatsing van enorme windturbines. Amsterdam is een drukke stad waar de beleving van natuur en open ruimtes belangrijk is en juist deze plekken die beperkt zijn in de stad komen verder onder druk te staan. Doe het alsjeblieft NIET
BM Griffioen
Amsterdam Zuidoost 
Liever geen windmolens in dit gebied
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ott A.J.
Oostzaan 
Overheid, speel geen paniek voetbal en luister naar milieu vriendelijker oplossingen dus geen windmolens plaatsen.
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
Abid B
 
De Energietransitie hoeft niet met gezondheidsrisico's en bevoordeling van de grote energiebedrijven. Geen grote windturbines in bewoond gebied!
van Dorssen, Ruben
Amsterdam 
Plaats geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord of op andere dichtbewoonde plekken in Amsterdam. Plaats windturbines in plekken als de haven en kies voor een gezond alternatief nabij woningen.
Albersmeijer
Amsterdam 
Houdt de Watergraafsmeer bewoonbaar
M. Bakker
 
Geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord. Dat kan niet! Helemaal niet omdat er voldoende goede alternatieven zijn vandaag de dag. Ik begrijp niet dat de politiek dit willens en wetens wil doordrukken. Dit moet stoppen!
Van Bochove J
Amsterdam Zuidoost 
We hebben al voldoende overlast van overvliegende vliegtuigen, bouw tunnel A9 en nu ook nog windmolens in Amsterdam Zuidoost=afvalputje van Nederland!
J.v.d.Berg.
Amsterdam 
Wanneer gaat u eens naar de bewoners en hun belangen luisteren ?

Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21309 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

 1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
 2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

 1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
 2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
 3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Fakkeldij, A.A.A.M.
Weesp 
OK voor windmolens. Maar kijk eens naar Palm Springs, USA. Daar staat een windmolenpark met duizenden windmolens. Daar heeft niemand last van. Zoiets moet toch mogelijk zijn in de NO polder ?
Buitendijk HHJ
Amsterdam Zuidoost 
Zet zonnepanelen op alle daken i.p.v. van windturbines, op land verstoren ze de omgeving en op zee zijn ze een gevaar voor het zeeleven.
van den Broek
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen geen lawaaimakende mega wind turbines in het kleine beetje groen dat Amsterdam Z.O. heeft. Zet die turbines aub in de Noordzee of op boerenweilanden ver uit de randstad.
D.K.A Amankwah
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines ik Zuidoost. Denk alstublieft aan de kinderen. Zuidoost wilt deelnemen aan groene energie maar op een ander manier en niet middels windturbines. Laten we samen andere problemen oplossen. Ps. De windturbines horen voor mij gewoon op water.
de Groot, R. M
Amsterdam Zuidoost 
Zet die koleredingen lekker bij je eigen voor de deur!
Rebel JGC
Leusden 
Denk eerst na over de consequenties en maak een plan dat wordt gedragen door de burgers
D. Essink
Amsterdam 
Geen windturbines bij (recreatie-) woningen, tuinparken, campings en natuurgebieden! Er zijn genoeg alternatieven: besparing, zonnepanelen op daken, geothermie, wind op zee, kernenergie.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Mieke Dekker
Oostzaan 
Wees zuinig op het moois dat wij nog hebben
Ernst Borse
Amsterdam 
In onze stressvolle maatschappij is rust van groot belang. Allerlei vormen van rust en ontspanning
Lith S
Amsterdam Zuidoost 
Investeer in innovatie en niet in slechts op papier sluitende oplossingen. Dit maakt meer kapot dan ons lief is. Behalve dan de portemonnee van de producenten van deze ziekmakende windturbines en biocentrales.
Veerman H
Amsterdam 
Start in Amsterdam met zonnepanelen op alle daken van de stad. Met name op de openbare gebouwen, stations, geluidshinder wanden etc. De windturbines moeten op zee en niet in een dichtbevolkte stad met schaarse natuur!
W. Bos
Mijdrecht 
Windmolens op zee
Trok G
Weesp 
Stop de windturbines in de buurt van woongebieden.... ongezond en lelijk. Er is zoveel ruimte op daken voor zonnepanelen. Geef de voorkeur aan zonnepanelen op alle daken die hiervoor geschikt zijn.
D Homan
Weesp 
Denk nog eens goed na. Wind turbines brengen gezondheidsschade aan mens dier en natuur.
Adriaanse
Amsterdam Zuidoost 
Denk goed na, en zorg voor een draagvlak voor u überhaupt iets besluit. Dit gebied is niet geschikt voor deze plannen.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Smit V.M.
Amsterdam 
Levend met het lawaai van de Buitenveldertse Baan, de ringweg A10 en de spoorlijn leveren wij hier voldoende medewerking aan het bestaan van de maatschappij. NIET ook nog windmolens Amstelscheg!
Jobse, J.
Weesp 
Stop met windmolens en leg zonnepanelen aan boven parkeerplaatsen of op grote platte daken.
Hans Hof
Weesp 
Geen windturbines aan de Diemerscheg! Geestelijk ongezond voor de mensen woonachtig daar rondom!
Schoonheim, JA
Amsterdam Zuidoost 
Kom niet zo dichtbij bewoond gebied! Werkzaam consuminderen in eerste instantie.
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Kersten, SWJM
Amsterdam 
Amsterdam noord/ Waterland: Zo'n klein stukje groen, waar zo veel mensen zoveel plezier aan hebben en sporten en ontspannen. Daar maak je meer mee kapot dan de vermeende groene energie op kan leveren. Denk eens out of the box, er zijn zo veel mogelijkheden, Ik denk graag mee. Doe dit niet, behoud de rust en het groen hier.
Leijden van Amstel-Verhoef
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines bij woongebied of in de natuur in Zuidoost, doodzonde! Plaats ze in de Noordzee als het al moet.
Koolen J
Amsterdam 
Geen windmolens in mijn buurt!
van Zalinge M.J.
Amsterdam 
Geen windmolens in Zunderdorp
van Elzelingen, W
Amsterdam 
Zoek naar alternatieven en perk de woonbeleving van burgers niet in door plaatsing van enorme windturbines. Amsterdam is een drukke stad waar de beleving van natuur en open ruimtes belangrijk is en juist deze plekken die beperkt zijn in de stad komen verder onder druk te staan. Doe het alsjeblieft NIET
BM Griffioen
Amsterdam Zuidoost 
Liever geen windmolens in dit gebied
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ott A.J.
Oostzaan 
Overheid, speel geen paniek voetbal en luister naar milieu vriendelijker oplossingen dus geen windmolens plaatsen.
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
Abid B
 
De Energietransitie hoeft niet met gezondheidsrisico's en bevoordeling van de grote energiebedrijven. Geen grote windturbines in bewoond gebied!
van Dorssen, Ruben
Amsterdam 
Plaats geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord of op andere dichtbewoonde plekken in Amsterdam. Plaats windturbines in plekken als de haven en kies voor een gezond alternatief nabij woningen.
Albersmeijer
Amsterdam 
Houdt de Watergraafsmeer bewoonbaar
M. Bakker
 
Geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord. Dat kan niet! Helemaal niet omdat er voldoende goede alternatieven zijn vandaag de dag. Ik begrijp niet dat de politiek dit willens en wetens wil doordrukken. Dit moet stoppen!
Van Bochove J
Amsterdam Zuidoost 
We hebben al voldoende overlast van overvliegende vliegtuigen, bouw tunnel A9 en nu ook nog windmolens in Amsterdam Zuidoost=afvalputje van Nederland!
J.v.d.Berg.
Amsterdam 
Wanneer gaat u eens naar de bewoners en hun belangen luisteren ?

Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Windalarm Amsterdam

21309 ondertekenaars sinds 04 januari 2021

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

 1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
 2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

 1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
 2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
 3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Fakkeldij, A.A.A.M.
Weesp 
OK voor windmolens. Maar kijk eens naar Palm Springs, USA. Daar staat een windmolenpark met duizenden windmolens. Daar heeft niemand last van. Zoiets moet toch mogelijk zijn in de NO polder ?
Buitendijk HHJ
Amsterdam Zuidoost 
Zet zonnepanelen op alle daken i.p.v. van windturbines, op land verstoren ze de omgeving en op zee zijn ze een gevaar voor het zeeleven.
van den Broek
Amsterdam Zuidoost 
Wij willen geen lawaaimakende mega wind turbines in het kleine beetje groen dat Amsterdam Z.O. heeft. Zet die turbines aub in de Noordzee of op boerenweilanden ver uit de randstad.
D.K.A Amankwah
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines ik Zuidoost. Denk alstublieft aan de kinderen. Zuidoost wilt deelnemen aan groene energie maar op een ander manier en niet middels windturbines. Laten we samen andere problemen oplossen. Ps. De windturbines horen voor mij gewoon op water.
de Groot, R. M
Amsterdam Zuidoost 
Zet die koleredingen lekker bij je eigen voor de deur!
Rebel JGC
Leusden 
Denk eerst na over de consequenties en maak een plan dat wordt gedragen door de burgers
D. Essink
Amsterdam 
Geen windturbines bij (recreatie-) woningen, tuinparken, campings en natuurgebieden! Er zijn genoeg alternatieven: besparing, zonnepanelen op daken, geothermie, wind op zee, kernenergie.
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Mieke Dekker
Oostzaan 
Wees zuinig op het moois dat wij nog hebben
Ernst Borse
Amsterdam 
In onze stressvolle maatschappij is rust van groot belang. Allerlei vormen van rust en ontspanning
Lith S
Amsterdam Zuidoost 
Investeer in innovatie en niet in slechts op papier sluitende oplossingen. Dit maakt meer kapot dan ons lief is. Behalve dan de portemonnee van de producenten van deze ziekmakende windturbines en biocentrales.
Veerman H
Amsterdam 
Start in Amsterdam met zonnepanelen op alle daken van de stad. Met name op de openbare gebouwen, stations, geluidshinder wanden etc. De windturbines moeten op zee en niet in een dichtbevolkte stad met schaarse natuur!
W. Bos
Mijdrecht 
Windmolens op zee
Trok G
Weesp 
Stop de windturbines in de buurt van woongebieden.... ongezond en lelijk. Er is zoveel ruimte op daken voor zonnepanelen. Geef de voorkeur aan zonnepanelen op alle daken die hiervoor geschikt zijn.
D Homan
Weesp 
Denk nog eens goed na. Wind turbines brengen gezondheidsschade aan mens dier en natuur.
Adriaanse
Amsterdam Zuidoost 
Denk goed na, en zorg voor een draagvlak voor u überhaupt iets besluit. Dit gebied is niet geschikt voor deze plannen.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Smit V.M.
Amsterdam 
Levend met het lawaai van de Buitenveldertse Baan, de ringweg A10 en de spoorlijn leveren wij hier voldoende medewerking aan het bestaan van de maatschappij. NIET ook nog windmolens Amstelscheg!
Jobse, J.
Weesp 
Stop met windmolens en leg zonnepanelen aan boven parkeerplaatsen of op grote platte daken.
Hans Hof
Weesp 
Geen windturbines aan de Diemerscheg! Geestelijk ongezond voor de mensen woonachtig daar rondom!
Schoonheim, JA
Amsterdam Zuidoost 
Kom niet zo dichtbij bewoond gebied! Werkzaam consuminderen in eerste instantie.
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
Kersten, SWJM
Amsterdam 
Amsterdam noord/ Waterland: Zo'n klein stukje groen, waar zo veel mensen zoveel plezier aan hebben en sporten en ontspannen. Daar maak je meer mee kapot dan de vermeende groene energie op kan leveren. Denk eens out of the box, er zijn zo veel mogelijkheden, Ik denk graag mee. Doe dit niet, behoud de rust en het groen hier.
Leijden van Amstel-Verhoef
Amsterdam Zuidoost 
Geen windturbines bij woongebied of in de natuur in Zuidoost, doodzonde! Plaats ze in de Noordzee als het al moet.
Koolen J
Amsterdam 
Geen windmolens in mijn buurt!
van Zalinge M.J.
Amsterdam 
Geen windmolens in Zunderdorp
van Elzelingen, W
Amsterdam 
Zoek naar alternatieven en perk de woonbeleving van burgers niet in door plaatsing van enorme windturbines. Amsterdam is een drukke stad waar de beleving van natuur en open ruimtes belangrijk is en juist deze plekken die beperkt zijn in de stad komen verder onder druk te staan. Doe het alsjeblieft NIET
BM Griffioen
Amsterdam Zuidoost 
Liever geen windmolens in dit gebied
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ott A.J.
Oostzaan 
Overheid, speel geen paniek voetbal en luister naar milieu vriendelijker oplossingen dus geen windmolens plaatsen.
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
Abid B
 
De Energietransitie hoeft niet met gezondheidsrisico's en bevoordeling van de grote energiebedrijven. Geen grote windturbines in bewoond gebied!
van Dorssen, Ruben
Amsterdam 
Plaats geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord of op andere dichtbewoonde plekken in Amsterdam. Plaats windturbines in plekken als de haven en kies voor een gezond alternatief nabij woningen.
Albersmeijer
Amsterdam 
Houdt de Watergraafsmeer bewoonbaar
M. Bakker
 
Geen windturbines nabij woningen in Amsterdam Noord. Dat kan niet! Helemaal niet omdat er voldoende goede alternatieven zijn vandaag de dag. Ik begrijp niet dat de politiek dit willens en wetens wil doordrukken. Dit moet stoppen!
Van Bochove J
Amsterdam Zuidoost 
We hebben al voldoende overlast van overvliegende vliegtuigen, bouw tunnel A9 en nu ook nog windmolens in Amsterdam Zuidoost=afvalputje van Nederland!
J.v.d.Berg.
Amsterdam 
Wanneer gaat u eens naar de bewoners en hun belangen luisteren ?