Relevante organisaties

IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging is natuurlijk voor een effectieve aanpak van het klimaatprobleem. Maar wij vinden ook dat er in de Ressen veel meer aandacht moet zijn voor grootschalige besparingen, bijvoorbeeld door de isolatie van een paar miljoen woningen. Dat kan een stuk aantasting van het landschap voorkomen. Wij vinden dat er al teveel windturbines rond en in het IJsselmeer staan en vinden de suggesties in de Ressen van Noord-Holland dan ook funest, zeker ook zolang niet meer bekend is over de schade aan vogels in dit internationaal beschermde gebied.
nooij-f@zonnet.nl
logo

Natuurgebied NoorderIJ plas

Geen hoge windturbines die de horizon vervuilen! Maar de NIJP als plek om in rust te recreëren en te wonen. En als duurzame energiebron voor de wijde omgeving, met respect voor en behoud van de natuur! Het kan met zon-op-water, drijvende zonnepanelen die niemand tot last zijn. Steun deze plannen en word Vriend van De NIJP.
logo

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten roept alle Nederlanders op om samen nieuwe natuur te creëren, op te eisen, te verzorgen en te beschermen. Natuur is belangrijk voor ons mensen. De grote vraag is of we bereid zijn om iets terug te doen voor die natuur. De natuur is er voor ons allemaal. Laten we ons dan ook met elkaar inzetten voor de natuur.
info@nm.nl
logo

Spaar het Gein

De vereniging Spaar het Gein stelt zich ten doel de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied te beschermen en te ontwikkelen. Lid van de vereniging zijn “boeren, burgers en buitenlui” uit Abcoude en wijde omgeving. Op dit moment heeft de vereniging circa 450 leden. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak en des te groter de vuist die de vereniging kan maken!
info@spaarhetgein.nl
logo

Stichting Behoud Waterland

Ook Landelijk Noord is het rauw op het dak gevallen dat Amsterdam zelfs het groen van Waterland noemt als optie voor windmolens, al komt deze mogelijkheid pas in beeld als alle andere zoekgebieden te weinig opleveren. “Een enorme verrassing,” zegt voorzitter Yvonne Breedijk van de Centrale Dorpenraad. “Het is ineens ingetekend.”
info@stichtingbehoudwaterland.nl
logo

Stichting Beschermers Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland staat voor het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden waarin met respect voor landschap, natuur en cultuurhistorie kan worden geboerd en gerecreëerd. Voor het behoud van de kernwaarden van het gebied is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk beschermers hebben. Op dit moment heeft de stichting 1.500 beschermers,
info@beschermersamstelland.nl
logo

Stop de bouw van windmolens op land

Volgens de planning van de overheid worden er door heel Nederland windmolens gebouwd terwijl turbines op zee inmiddels goedkoper en efficienter zijn. Daarom het burgerinitiatief om te stoppen met wind op land.
stoplandwind@gmail.com
logo

Stop windturbines Geingebied

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied.
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
logo

Tuinpark Nieuwe Levenskracht

" alt="logo">

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

De VVAB is er voor iedereen die de binnenstad van Amsterdam ter harte gaat. De binnenstad van Amsterdam heeft achtduizend monumenten en is daarmee één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld.
vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
logo