Raadsleden van de coalitiepartijen

Wat kun je zelf doen om de overheid te bewegen af te zien van plaatsing van Windmolens bij bewoning en in natuur?

Het Windalarm-team doet  een beroep op je om een eigen protestemail aan de gemeenteraadsleden te schrijven. Je mag uiteraard vaker een email sturen!

 

Je kan dit doen via onderstaand stappenplan:

Voor meer informatie over de voors en tegens van windturbines kun je kijken op www.windalarm.amsterdam/bronnen

 1. In de links naar excel sheets hieronder vind je de namen en emailadressen van B&W en de raadsleden uit de coalitie en oppositie.
 2. Schrijf zelf je persoonlijke verhaal waarom jij vindt dat er anders moet worden omgegaan met de plaatsing van windturbines.  Hieronder wat tips, maar voel je vrij er een persoonlijke invulling aan te geven.
  • Spreek van megawindturbines en niet windmolens. Het is zware industrie.
  • Kijk naar de folder voor argumenten. Formuleer het in je eigen woorden en neem die argumenten die bij passen en waar je een sterk gevoel bij hebt.
  • Belangrijkste punt is dat we geen windturbines willen binnen 1500 meter van wijken. Het is onverantwoord voor onze gezondheid. De geluidsnormen die gehanteerd worden zijn volledig achterhaald.  Kijk naar de uitzending van Twee Vandaag van afgelopen maandag 7 december voor inspiratie (www.windalarm.amsterdam/eenvandaag)
  • Zeg niet alleen dat je tegen bent maar bied ook alternatieve opties. Daarbij kun je denken aan een nationale coördinatie i.p.v. per regio en het kijken naar alternatieven buiten de vastgestelde zoekgebieden (wind op zee, zon op daken).
   Je kunt ook kijken naar andere vormen van omgaan met energie, betere isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, etc.
 3. Andere gemeenten hebben ook zoekgebieden laten vervallen, of zich tegen de plannen van buurgemeenten gekeerd. Roep op aan de gemeenteraadsleden om dit ook te doen.
 4. Benader in elk geval de coalitie partijen maar indien mogelijk ook de oppositie, zij kunnen de coalitie binnen de raad onder druk zetten.
 5. Maak aparte e-mail berichten aan voor elk raadslid en stuur hem/haar je e-mail; (met een bult mail gaan de raadsleden niets doen dus maak hem persoonlijk). Je kunt ook per partij een email sturen. Daarbij richt je je email aan de fractievoorzitter van een politieke partij en zet de andere raadsleden van de partij in de cc. Noem de partij in je email bij naam zodat ze zich aangesproken voelen. Indien je een band hebt met een partij (lid, stemmer) dan noem dit expliciet. Pas je mail eventueel aan per partij. Geef aan dat de positie van een partij je stemgedrag gaat beïnvloeden, bijvoorbeeld bij de tweede kamer verkiezingen.
 6. Vanuit de Windalarm-kerngroep willen we graag de e-mails archiveren om dit als wapenfeit richting de raadsleden te gebruiken; als je dit goed vindt. Op deze manier kunnen wij bijhouden wanneer en hoeveel e-mails er zijn verzonden aan de raadsleden. Je kunt de mail vanuit je verzonden mail doorsturen aan raad@windalarm.amsterdam en geef kort aan naar welke partijen je de mail gestuurd hebt. Je kan bovenstaande ook in de bcc opnemen voor minimaal een mail. We willen de e-mails bundelen en aanbieden aan de raad / wethouder. Geef aan als je niet wil dat je naam daarbij staat (je email adres zullen we nooit delen met derden).

 

Donatie

Verder hebben we al redelijk wat kosten gemaakt voor het drukken van spandoeken en folders en het opzetten van een website. Omdat de strijd nog niet is gestreden en we nog veel meer actie moeten ondernemen om dit plan in goede banen te leiden, willen we jullie vragen om een bijdrage in de vorm van een donatie. Alle personen binnen windalarm werken op vrijwillige basis.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL45TRIO0320381595 ten name van Stichting Windalarm.

of via de betaalknop op de donatiepagina.

Voel je vrij om dit bericht te delen met vrienden en collega’s buiten deze groep en bij voorbaat dank voor je inzet!