Nieuwsartikelen

 

Geinteresseerden  kunnen zich nu aanmelden voor het nationale RES congres op 2 november 2022.
Aanmelden via rescongres.nl

 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

Met storm Eunice zou je denken dat er afgelopen vrijdag genoeg wind was om veel energie op te wekken met windmolens. Maar deze werden stilgezet om schade te voorkomen. Stormbestendige windmolens bestaan wel, maar in Nederland gebruiken we ze niet.
De hogetemperatuurwarmtepomp van energiebedrijf Vattenfall is niet altijd een één-op-één-ketelvervanger. Alleen huizen met radiatoren met een maximale aanvoertemperatuur van 70 °C en delta-T van 20 °C zijn direct geschikt voor de warmtepomp met het kritische koudemiddel CO2. In een onbekend aantal woningen is vervanging van (een deel) van de radiatoren nodig.
Het is technisch en financieel haalbaar om een bestaande woonwijk volledig aardgasvrij te maken middels een zonnewarmtenet met PVT-panelen en warmtepompen. Dit blijkt uit een ‘levend laboratorium‘-test en de doorberekening voor een bestaande jaren ’30-wijk.
Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.
De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.
Aan de Rietweg in Dronten wordt gewerkt aan een verdeelstation voor zonne- en windenergie. Onder meer de nieuwe zonneparken bij Dorhout Mees en het 'parkeerveld' van het Lowlandsterrein worden hier op het Smart Grid Flevoland aangesloten.
Leveranciers van warmtenetten bieden vergelijkingen aan van de situatie met een gasaansluiting en een warmtenet. De optie van een warmtepomp wordt niet geschetst. Ook worden kostenposten niet meegerekend die er wel bij horen. Ook het nadeel van een 'vendor lockin' (afhankelijkheid van monopolist, zonder de mogelijkheid van leverancier te wisselen) wordt niet genoemd.
Warmtenetten worden door overheden ingezet als bijdrage aan de energietransite. Maar mensen die via een warmtenet minder gas gebruiken, zien de kosten voor verwarming van hun huis dit jaar ook fors stijgen. En de CO2-uitstoot gaat niet omlaag.
Volgende 10