Artikelen

28-3-2024: De gemeente Amsterdam faciliteert het indienen van zienswijzen vóór windturbines in de natuur van stadspark Noorder IJplas.
Wij faciliteren graag het tegenovergestelde. Lees in het bijgevoegde document hoe je t/m 2 april met een zienswijze tégen dit onzinnige plan omwonenden én stadsnatuur helpt beschermen.
19-3-2024:

Deze pdf's bevatten de gebundelde WOO documenten over het windproject Noorder IJplas.
Het WOO verzoek is gedaan in september 2023 en de documenten kwamen in december 2023 beschikbaar.

WOO Amsterdam deel 1/2/3/4 bevat de documenten van het WOO verzoek aan de Gemeente Amsterdam.
In deze documenten niet alleen informatie over Windpark Noorder IJplas maar ook over de Reflectiefase.

WOO OD deel 1/2 zijn de resultaten van een WOO verzoek aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over het windproject Noorder IJplas.

De WOO bundels zijn ter referentie voorzien van pagina nummers.

17-10-2023: Hoe provincie Utrecht goedwillende burgers verantwoordelijk maakt voor wat de huidige coalitie wil aanrichten en Tips om niet in de fuik te belanden.
24-7-2023: In deze video bespreek ik de verschillende vormen van zonneparken met concrete voorbeelden. Daarna ga ik de diepte in over Agri-PV en wat dat kan brengen voor de landbouwsector.
20-1-2023: De wetgeving om de saldering af te bouwen vraagt nog wat aanpassingen.
31-12-2022: De hoge energieprijzen hebben geen relatie met de oorlog in Ukraine. De organisatie van de energievoorziening wel. Door speculatie en schaarste, het ontbreken van lange termijn-contracten en privatisering is de nederlandse sameleving gedupeerd. Miljarden lekken weg naar energiebedrijven, waaronder Shell de grootste gashandelaar ter wereld.
2-12-2022: Omtzigt bepleit een echt prijsplafond: een maximumprijs die leveranciers mogen vragen voor gas. Dit om oversubsidiering te voorkomen. Jetten weigert dit te doen. Verwijst naar rol van ACM, die heeft gezegd geen maximum prijs te kunnen/willen berekenen. Dit gaat mogelijk miljarden aan belastinggeld kosten.
2-12-2022: Pieter Omtzigt vraagt inzage opbrengsten Nederlandse gaswinning - gecompileerd. Pieter Omtzigt: 'We halen 19 miljard kuub uit de grond maar hebben geen idee hoeveel geld we eraan overhouden', vraagt Mark Rutte om voor de Algemene Financiële Beschouwingen inzicht te geven over prijsafspraken over de gaswinning uit de Noordzee, de Waddenzee, Groningen en de (overige) kleine velden.
23-11-2022: De regering Rutte maakt via fondsen en garantieregelingen miljarden over aan het bedrijfsleven. OoOk bij het energieplafond is dat het geval. Geld wordt uitgegegeven voordat het Parlement heeft ingestemd.
23-11-2022: Terugkijken: Debat over prijsplafond energie kleinverbruikers (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (1e termijn Kamer)
Volgende 10