Over deze website

User interface design

Fenne Dijkstra adviseert over verbeteringen.

Linkedin: linkedin.com/in/fennedijkstra/

Technisch platform

Deze website is gemaakt met WebOS

Dit is een flexibel low code platform om webomgevingen mee te bouwen.

Zie het als een ICT-legodoos waarmee zonder te programmeren functionaliteit wordt ingericht. 

Dat betreft complexere websites, intranetten, webapplicaties, CRM-oplossingen, projectadministratie en dergelijke.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met webmaster@windalarm.amsterdam.

Suggesties ter verbetering

U kunt als bezoeker suggesties doen om de website te verbeteren. Dit is de lijst waar we aan werken.

 1. 12-01 08:54:00
  waarom alleen postcode in NL mogelijk? Ben Nler woonachtend in buitenland ...
 2. 08-01 12:33:00
  Waarom voegen jullie Signal niet toe?Ik wil WhatsApp niet gebruiken en houd me verre van Facebook etc.
 3. 05-01 07:14:00
  De datum van de petitie klopt niet!
 4. 15-11 09:46:00
  Op Climategate vind je diverse artikelen over wereldwijde gezondheidsaspecten en milieuproblemen, die te maken hebben met de bouw etc. van een windturbine.
 5. 17-10 09:10:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in klankbordgroep gemeente?
 6. 17-10 09:10:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in klankbordgroep gemeente?
 7. 17-10 09:09:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de gemeente? En is het zinvol om mij daar als bewoner van IJburg/ onze vve voor aan te melden?
 8. 17-10 09:09:00
  Is windalarm vertegenwoordigd ?
 9. 17-10 09:08:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de gemeente? En is het zinvol om mij daar als bewoner van IJburg/ onze vve voor aan te melden?
 10. 17-10 09:08:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de gemeente? En is het zinvol om mij daar als bewoner van IJburg/ onze vve voor aan te melden?
 11. 17-10 09:08:00
  Is windalarm vertegenwoordigd in de klankbordgroepen van de gemeente? En is het zinvol om mij daar als bewoner van IJburg/ onze vve voor aan te melden?
 12. 21-07 10:55:00
  Benader ook de Leusdense Golfclub en Ballonvaardersclub Amersfoort. De eerste heeft destijds al met succes gestreden tegen de oorspronkelijke plannen van SALZ (geluid overlast) . De laatste zal mogelijk geen gebruik meer kunnen maken van haar startplaats in Amersfoort. Hoe zit het verder met vlieghoogte/vlieg corridoors prive luchtvaart.
 13. 09-06 03:27:00
  Ik begrijp dat u niet blij bent met windmolens, dat is niemand, maar gemakkelijke oplossigne om een klimaatramp voor onze kinderen af te wenden is er niet. Ik roep u op het spel wel eerlijk spelen en niet met halve waarheden schermen. Uw statements kloppen voor een groot deel niet en u haalt zaken door elkaar. (1) De "locaties" voor windmolens op het kaartje de Leusderkrant zijn nergens op gebaseerd en dienen slechts tot bangmakerij. Niemand gaat op die plaatsen windmolens zetten; alleen de locaties langs de A28 hebben tot nu toe enige kans. U lijkt te verwijzen naar de Natuur en Milieu Federatie in Utrecht (NMU), maar die kaartjes lijken hier in de verste verre niet op en de NMU is faliekant tegen de A28 locatie. (2) U haalt de RES afspraken en de Leusdense doelstelling door elkaar. De RES is het resultaat van de klimaattafels, en daar is afgesproken dat 40% van de energie op land moet worden opgewekt; het is dus niet zo dat wij mogen bepalen dat de Leusdense energie op Zee kan worden opgewekt. (3) buitengewoon kwalijk is het beschuldigen van de inmiddels 500+ energie coöperaties als zijnde gestuurd door commerciële belangen. In Leusden worden alle drie de coöperaties in elk geval door vrijwilligers gestuurd, zonder enig financieel belang. (4) U wekt de indruk dat we eruit komen als we de daken volleggen en voldoende besparen. dat is gewoon niet waar. (5) U geeft een verkeerd beeld van de politieke situatie. Het doel en de roadmap is raadsbreed aangenomen en niet door de drie partijen die u noemt. Het is dus een breed gedragen besluit. Ik hoop dat u de discussie zuiverder gaat voeren, want op zich is het goed om hier een goed debat over te hebben.
 14. 09-06 12:21:00
  Onlnags verscheen RIVM rapport 2021-0054; Klimaatakkoord; Effecten op gezondheid en veiligheid. Ook wordt ingegaan op Windenergie. Hoe verhoudt de inhoud zich met uw rapport: Twaalf argumenten voor aanscherping van geluidsnormen. F. jansen
 15. 09-05 10:51:00
  Beste, Naar mijn informatie is er afgelopen week (1-7 mei) overleg geweest tussen D66 en GL over de windmolens. Er is contact opgenomen met mogelijke coalitiepartners 2022 met een boodschap ‘dit is onze oplossing en als je niet meedoet kom je niet in de komende coalitie aan bod’. Is dit te WOB-en?
 16. 05-05 10:57:00
  Doordat de actie, volgens de laatste berichten, nu begint op de Dam (met moeilijk beloop- en berijdbare keien) waarna een wandeling naar het Westerpark volgt, is het voor mij als MS-patient helaas nu onmogelijk geworden om daaraan deel te nemen. Jammer, want ook ik wilde graag mijn stem laten horen tijdens de actie. Eveneens vormt dat een obstakel voor alle mensen in een rolstoel e.a. mindervaliden. Is het ook mogelijk om direct aan te sluiten bij de demo in het Westerpark?
 17. 01-05 07:32:00
  Kennen jullie deze al: https://schipholwatch.nl/2021/04/15/proeffabriek-kunstkerosine-weet-niet-waar-stroom-vandaan-moet-komen/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=%5BRSSITEM%3ATITLE%5D&utm_content=HTML
 18. 29-04 04:12:00
  Ik - en ik weet ook anderen - willen ook graag weten wat het resultaat zal/kan zijn van protesteren. Hoeveel petities zijn er nodig om Provinciale Staten te dwingen dit op de agenda te zetten? Of werkt het niet zo? En hoeveel getekende petities zijn er al binnen?
 19. 22-04 09:09:00
  De gemeente Amsterdam heeft een kaart met zoekgebieden. Hierop staan "voorkeursgebieden", "reservegebieden", "éxtra reservegebieden" en tot slot "afgevallen zoekgebieden. " Het valt mij op dat Femke Halsema wel onwaarschijnlijk veel geluk heeft. Haar tweede huis in Landelijk Noord staat namelijk op Dorpsstraat Holysloot 13 in Holysloot, waardoor zij met 4,5 kilometer heel toevallig het verst verwijderd is van de windmolens van alle Amsterdammers in Noord! Ik geloof niet dat dit toeval is en denk dat als meer Amsterdammers zich bewust worden van dit feit dit nog wel eens voor flink wat opschudding kan zorgen. m.v.g. Dennis Car, 06-27168613
 20. 14-04 01:14:00
  Bedankt he, jullie willen het niet en wij krijgen het nu wel 61 mega windmolens ;https://windplanblauw.nl/windplanblauw/waar-komt-het-windpark/
 21. 12-04 11:10:00
  Beste mensen, Petitie getekend toen we de poster met doortimmerde info in de bus kregen en gelezen hadden. We zijn milieubewust maar als wat jullie stellen klopt (oneigenlijke gang van zaken, onnodig, schadelijk) noopt dat tot actie. Jullie hebben hier natuurlijk al zeer veel tijd en energie en geld ingestoken. Wel vind ik het logo van windalarm door de kleurencombi wat schreeuwerig overkomen. Uiteraard hebben jullie voor een 'alarmerende' kleurencombinatie gekozen ;) maar mij doet het een beetje aan fastfood meets brandweer, beetje 'goedkoop' denken.... Op zich een effectieve aandachttrekker, maar kan ook de indruk wekken van veel geblaat en weinig wol. En daardoor potentiële geïnteresseerde bewoners ook afschrikken. Dat zou jammer zijn. Maar jullie hebben vast een PR-team dat er heel goed over heeft nagedacht. Ik wil niet de indruk wekken het beter te weten maar geef alleen deze feedback ter overweging. Met vriendelijke groet, L. van der Reijden
 22. 05-04 10:05:00
  Is de brandbrief van zes artsen uit IJburg en Noord bekend? Noord Amsterdams Nieuwsblad week 13 pag 15. En wordt rekening gehouden met geluidseffect op hoogbouw aan A10 Noord? Ernstig effect lijkt mij. 40 jaar ervaring in dit gebied
 23. 13-03 08:09:00
  Eerst maar eens die privé auto's aan de kant en dan mag je meepraten over windmolens in je directe omgeving lijkt me niet meer dan redelijk.
 24. 10-03 11:11:00
  Voornemens GroenLinks of VOLT te stemmen sta ik achter het idee van KiesKlimaat. Wat ik echter mis is de onderbouwing van de labels. Van mensen om me heen ontving ik negatieve reacties op het makkelijke tabelletje en merk ik dat het meer kwam dan goed doet. Achteraf bezien kan ik daar ook wel in komen. Een stevige en transparante fundatie zou dus niet verkeerd zijn. Succes de komende dagen. Groet, Eric Veltink
 25. 09-03 06:17:00
  Kunnen onze Position Papers ook direct onder https://windalarm.org/positionpapers komen. Dus niet alleen via documenten. Dank voor het geweldige werk. Peter https://windalarm.org/nl/documenten
 26. 28-02 02:34:00
  Klaver was vandaag in Buitenhof. Hij argumenteerd dat windmolens op zee horen maar dat op land er ook bij hoort om de milieudoelstelling te halen. Hij verdedigt dit door Denemarken en Duitsland erbij te halen. Oneigenlijk. Vervolgens doet hij het voorkomen dat het besluit in Amsterdam genomen is dat de windmolens in stedelijke gebied geplaatst worden en dat burgers betrokken worden. Feitelijk verkleint hij de problematiek door het te doen voorkomen dat er mogelijk geen molens geplaatst worden als de burgers het er niet mee eens zijn. Feitelijk speelt hij burgers van Zeeburg en IJburg tegen elkaar uit met de belofte dat ze mee kunnen profiteren. Een valse tegenstelling die aandacht behoeft.
 27. 27-02 07:08:00
  hoe kom ik aan een poster? Wil er dolgraag een bij mij ophangen. De download werkt niet lijkt het. Kan ik er anders ergens een stapeltje ophalen? Ik woon in Amsterdam Noord.
 28. 27-02 09:00:00
  De grondstoffenparadox Voor de bouw van accu’s, van turbines van windmolens en van de aanleg van nieuwe warmtenetten hebben we heel veel kostbare grondstoffen zoals metalen en mineralen nodig en ook een heleboel cement. Dat gaat ten koste van het milieu en van de gezondheid van de mensen die daarvoor in de mijnen werken. Bouwen van windmolens is zinloos, want als er geen wind is, moeten de kolencentrales voor stroom zorgen. Die moeten dan in een vijfde van de tijd hun geld verdienen. Dat wordt dure stroom. Bij de bouw van windmolens komt heel veel CO2 vrij. Misschien wel meer dan ze uitsparen. Waarom vermeldt Urgenda dat niet? En dan de overlast die ze bezorgen. In Duitsland zijn daarom al veel afgebroken. Ook dat bezorgt CO2 U mag het betwijfelen of CO2 de oorzaak van de opwarming van de aarde is. Maar u kunt best het zekere voor het onzekere nemen. Zorg dat alle CO2 uitstoot van de Nederlandse industrie uit de lucht verwijderd wordt. Dat kost maar 1 cent per kWu. Dat is door iedereen op te brengen. Zelfs door TataSteel. Dat kost dus honderden malen minder dan PBL heeft berekend. Stichting Barbarugo heeft al duizenden tonnen CO2 uit de lucht verwijderd. Doe mee. Als we samen de 160 Mton/jr kunnen verwijderen, dan voldoen we voor 100% aan COP21. Daar moet toch iedereen blij mee zijn. Zelfs als u het onzin vindt, doe dan toch mee, want al het geld gaat naar de noodlijdende bevolking van Noord-Ghana. Wij motiveren 100.000 Ghanezen zich in te zetten om de kale, droge savannen in Noord-Ghana weer groen te maken. Hoe doen ze dat? Ghanezen leggen met onze hulp grote bamboe-plantages aan. Bamboe is de enige plant die de droogte en hitte kan doorstaan. Door het bladerendek wordt de temperatuur dragelijk en verdampt het water niet na de zeldzame regenbuien, maar wordt het goed vastgehouden en opgevangen in de drooggevallen waterputten. Wie betaalt dat? Dat betalen ze zelf, want met één hectare bamboe kan de Ghanees in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Er is
 29. 25-02 10:01:00
  Hebben jullie misschien ook flyers? Ik zou deze graag uitdelen voor de verkiezingen :)
 30. 25-02 07:21:00
  test
 31. 24-02 10:27:00
  het logo van de PvdD is 5 jaar oud
 32. 24-02 03:14:00
  Hallo KiesKlimaat, wat een goede site! Ik werk op het partijbureau van de PvdD en zie dat jullie nog ons oude logo gebruiken in de tabel. Ik kan jullie ons nieuwe logo toezenden, dan kan dat opgenomen worden in de tabel! Hoor graag naar wie dit kan. Vriendelijke groet, Lucas van den Berg
 33. 24-02 02:10:00
  Geachte redactie, Als docent wiskunde en Onderzoek & Ontwerpen doe ik dit jaar mee met de Steamcup Challenge. Daarbij hoort het bekijken van de film van David Attenborough: A life on a Planet. Verder ben ik me na het lezen van het boek EHBO bij Klimaatverandering bewuster geworden van twee dingen: mijn leerlingen en ik kunnen klimaathelden worden en het belang van eerlijke communicatie. Nu kwam ik via duurzaamnieuws.nl bij jullie terecht. Ik vind het goed dat jullie gedegen onderzoek hebben gedaan naar stemgedrag van politieke partijen, partijprogramma’s en vermeende duurzaamheid. Maar ik vind visuele weergave in jullie milieulabels niet kloppen. De gekozen schaalverdeling is zelfs misleidend. Hij is namelijk niet lineair! 100% verdeeld over 6 labels, zou iedere label een bandbreedte van 16 2/3 moeten geven. Dat is eerlijker! Het zou de volgende verschuivingen opleveren bij de label over stemgedrag: SP van B naar A, PvdA en Denk van C naar B, 50 Plus van D naar B, CU, SGP en D66 van E naar D, CDA en VVD van F naar E. Ik hoop dat jullie dit aan willen passen. Eerlijkheid duurt het langst, maar geeft ook 'klimaatcrisis ontkenners' geen voet tussen de deur. Vriendelijke groet, Martijn Memelink
 34. 20-02 07:57:00
  Beste windalarm, Allereerst bedankt voor jullie inzet tegen de paniekaanvallen om giga turbines in woonwijken te plaatsen. Vraag: zou het onderstaande (in de Noordzee, niet het Markermeer) heel veel of misschien wel alles oplossen? Waarom kan het in Denemarken wel? https://www.weforum.org/agenda/2021/02/denmark-history-making-offshore-wind-energy-hub
 35. 19-02 02:44:00
  Als bij 'Folders en posters' een link moet staan dan werkt die (bij mij) niet.... "Hier kunt u de folders downloaden en bekijken. "
 36. 19-02 11:18:00
  Bewustmaking van steeds verdergaande medicalisering van vrouwenlevens. Mannelijke medische cultuur gebaseerd op lineair, gefragmenteerd, instrumenteel en kortzicht denken. Het zit vol male gender biases over de ( passieve) vrouw. Er is genoeg literatuur over. Lees "Schaamrood" van Kim Vancauwenberghe ( Vlaamse scriptiebank) .Vanaf hfst.2 leest u de geschiedenis over de mannelijk dominante kijk op het vrouwelijk lichaam ( vanwaaruit de geneeskunde ontstond). De effecten zijn tot nu toe merkbaar. De controle over het vrouwelikl lichaam, met name haar procreatieve vermogen is rode draad door hele geschiedenis tot in deze tijden. Tot in het extreme. ( Waarom kreeg Zeus een kind uit zijn hoofd evenals vele andere historische figuren; al een tijd experomenteert men met zwangerschappen bij mannen. De kunstmatige uterus is ook zo'n voorbeeld van " overnemen" van het vrouwelijk procreatieve vermogen. " Hier maken wij kinderen zei laatst een techneut in een lab met kunstbaarmoeder.") Melvin Konner: "Toch de vrouw " met daarin mannelijke " uterusnijd" beschreven. Ik zou eerder spreken over procreatienijd. " Heuvels van het paradijs" van Mineke Schippers laat ook de geschiedenis zien van de kijk vanuit mannen naar de vrouw, haar lijf en geest. De strijd tussen verloskundigen en artsen is er ook een tussen vrouwen en de mannelijke geneeskunde.
 37. 18-02 02:00:00
  Ik zou zeggen: benader ook de partijbureaus van van politieke partijen die o.a. het zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel hebben staan.
 38. 17-02 11:50:00
  Als vrouwen geen keuze hebben ontkracht je de vrouw. De juiste bevalling.zorgt dat de vrouwelijke kracht geboren wordt.
 39. 15-02 09:42:00
  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/weten-windenergie-amsterdam/windmolens-amsterdam/ Hadden jullie bovenstaande informatie ook al? Op het einde van de pagina wordt dit gezegd: Invloed uitoefenen Naast wat u of anderen gezegd hebben tijdens de eerdere en komende bijeenkomsten, kunt u bijvoorbeeld ook invloed uitoefenen met inspreken in de raadscommissie bij behandeling van de RES 1.0 in het voorjaar (naar verwachting vindt de behandeling plaats in mei) van 2021 en/of in Provinciale Staten. Ook bij de behandeling van de Omgevingsvisie Amsterdam in 2021 en daarna in de raadscommissie bij het verlenen van de benodigde vergunningen kunt u invloed uitoefenen. De agenda van de raadscommissie vindt u op amsterdam.raadsinformatie.nl en een beschrijving over hoe u daar kunt inspreken staat op onze website. Mvg Loes
 40. 15-02 08:15:00
  De petitie is niet goed te delen via FB en denk andere social media. Hij geeft aan link, niet oké. Juist korte uitleg en link snel aanvinken is van belang.
 41. 12-02 09:51:00
  Is het een idee om meer media op te zoeken om deze petitie onder de aandacht te brengen van het grote publiek? Bijvoorbeeld een artikel op rtl nieuws/ad/nu.nl, maar juist ook lokale (online) kranten. Als er budget is kan er ook op bijvoorbeeld Instagram en gesponsorde post geplaatst worden, getarget op zwangere/pas bevallen dames in de leeftijdscategorie van 25 tm 35 bijvoorbeeld.
 42. 04-02 06:46:00
  Kijk ook een naar de weidevogels in dit gebied. Volgens mij zitten er beschermde soorten bij en is een windmolen al snel inloggen strijd met de Habitatrichtlijn
 43. 01-02 04:58:00
  Niet alleen klagen over het uitzicht. Veel schadelijker zijn de giftige gassen die vrijkomen (wist ik eerst ook niet), en de zeeeeer ernstige milieuvervuiling in China waar de grondstoffen vandaan komen. BBC online heeft er een uitgebreide rapportage over. Uitzicht vind ik minder belangrijk dan een schone woonomgeving. Maar windmolens zijn helemaal niet schoon. Het is bovendien korte termijn denken. Beste voor het milieu is als er minder mensen bijkomen. Maar daaaar hoor je niemand over. Je kunt wel hard dweilen, maar de kraan moet gewoon dichter.
 44. 01-02 04:13:00
  Ik ben bezig met een brief aan Prov. Staten. Op de pagina Provinciale Staten werkt de link naar bronnen niet meer. Ik krijg de volgende melding: pagina 'bronnen' is niet gevonden. Mogelijk is de link veranderd
 45. 01-02 12:05:00
  Waarom worden er op de plek nabij Landsmeer geen huizen gebouwd met heel veel zonnepanelen? Dan heb je 2 vliegen in 1 klap; extra woningen en zonne-energie. Goede isolatie en 3 dubbele ramen en je hebt ook geen last van de snelweg. En een extra weg om het verkeer af te voeren zou dan ook handig zijn. Zou misschien ook wel de filevorming op het Zuideinde kunnen verminderen en Landsmeer bereikbaar maken voor als er op het Zuideinde iets gebeurt en er niemand meer door kan. (Iets dat we onlangs allemaal ervaren hebben; omrijden via Purmerend of via het kanaal moest toen) .
 46. 30-01 08:54:00
  The things you don't know about SF6 gas | TheElectricalGuy - YouTube Carbon Dioxide Is Not the Worst Greenhouse Gas, Meet SF6 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yMIH0ufEaKc&t=98s Deze filmpjes geven aan dat SF6 dat gebruikt wordt in windmolens een 25000 x sterker potent gas is om warmte vast te houden tov co2. Het wordt pas in 3200 jaar afgebroken dus een hee lange halfwaarde tijd, dus het effect is 3200x25000 sterker
 47. 30-01 08:51:00
  https://www.youtube.com/watch?v=uGpDFgTfRYU Nog een link over zeer giftig gas in windmolens
 48. 30-01 08:50:00
  https://www.youtube.com/watch?v=sbsFMmeQ8ho Over zeer giftig gas waarop windmolens draaien
 49. 29-01 02:50:00
  Het verknald de skyline van Amsterdam, het geeft hinder aan de bewoners en er zijn betere alternatieve voor energie opwekking en lokatie van windturbines.
 50. 28-01 10:03:00
  Volgens mij is dit gebied natura 2000 gebied en zijn daar zijn allerlei voorwaarden aan verbonden dat dat natuur moet blijven
 51. 27-01 06:55:00
  Ik doe al meer dan 12 jaren wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen de geboorte ervaringen van moeders en hun gezondheid nadien. Daarvan heb ik het boek ZO BEVAL IK geschreven, vanuit 600 gesprekken met moeders. Mijn laatste onderzoek laat zien dat 95% van net bevallen moeders gezondheid verlies heeft na de bevalling (artikel volgt op www.degeboortespecialist.nl). Mijn advies is deze recente studies mee te nemen als onderbouwing van jullie acties. Ik ben bereid om hierin verder te adviseren vanuit mijn werk als geboortetrauma therapeut. Hg, Brun Kuipers MScRN
 52. 27-01 09:02:00
  Ik wilde er net als wat ik van anderen zie ook iets bijzetten maar zie de mogelijkheid niet ?
 53. 25-01 10:09:00
  Vertaal de website in het engels (knopje met vlaggetje bovenin). Er wonen vrij veel expats etc in noord voor zover ik merk in mijn flat/wijk.
 54. 21-01 05:01:00
  Ik heb ondertekend, maar jullie uitleg over wat er nou precies gaat gebeuren/wat er aangepast gaat worden is heel onduidelijk. Taalkundig ook vreemd opgeschreven. Wellicht kunnen jullie meer uitleg geven. Het komt een beetje onprofessioneel over terwijl het een serieus onderwerp is. Misschien iemand met verstand van communicatie even laten meelezen. De reden waarom ik zo reageer is omdat ik dit een belangrijk onderwerp vind en hoop dat mensen die jullie petitie lezen deze serieus nemen. Het helpt dan als je boodschap helder/duidelijk is
 55. 19-01 05:08:00
  Wat mij erg hindert aan de turbines in het westelijk havengebied zijn de knipperlichten. Die verpesten mijn uitzicht zelfs als het donker is. Ik heb persoonlijk geen last van slagschaduw en geluid, door de grote afstand. Het probleem van de knipperlichten wordt volgens mij onderschat,
 56. 17-01 04:21:00
  Een 'delen' knop
 57. 17-01 04:19:00
  In zee, zoals jullie wel willen, is ook een slechte optie. Vervuilend en ziekmakend voor het zeeleven!
 58. 17-01 12:06:00
  Hallo, Ten eerste dank voor het initiatief! Fijn om op de hoogte gebracht te worden van dingen waarvan ik geen weet had. Mijn tip is om de kwestie nog simpeler uit te leggen voor het grote publiek. Want weet iedereen wat 1e lijns en 2e lijns inhoud? Bij informatie voor publiek staat "Het ziekenhuis mag zonder integraal contract en zonder samenwerkingspartners uit de eerstelijn integrale tarieven gaan declareren op basis van de voor dat jaar geldende afspraken met de zorgverzekeraar." Jullie geven aan dat dit een zorgwekkende zin is van de minister, maar wat zou dit dan precies betekenen? Het is mij niet duidelijk hoe de declaraties nu geregeld worden, ik lees iets over 2 systemen naast elkaar en dat ze die willen samenvoegen. Verder zie ik ook het volgende staan: "dat de eerstelijns verloskundige zorg in de nabije toekomst verdwijnt in grote ziekenhuisorganisaties" Wat zou dit gaan betekenen? Dat je alleen nog maar in het ziekenhuis kan bevallen? Zijn er dan alleen verloskundigen in dienst van het ziekenhuis, en hebben die nog iets in te brengen? Zijn die verloskundigen dan allemaal pro-ziekenhuis? Kortom ik lees heel veel verschillende dingen op jullie website, maar veel is vak- en medisch-systeem inhoudelijk. Dat is voor een leek wat vaag. Mvg, Mart
 59. 16-01 02:05:00
  Ik wilde via de site een kleine donatie overmaken maar de site werkt niet goed
 60. 09-01 10:23:00
  Beste actie comité, naast mijn suggestie wil ik jullie ook enorm bedanken voor jullie inzet! Suggestie is mogelijk het kaartje met projectie van windturbines, aan de pagina’s van verschillende zoekgebieden toe te voegen voegen. Je ziet dan exact de proactiefs en maakt het nog inzichtelijker voor de “snelle” kijkers.
 61. 07-01 08:36:00
  Hebben jullie de landschap architect die de Rijksoverheid adviseert benadert? Berno woont zelf ook op IJburg. Hij heeft vast contacten die van invloed kunnen zijn. Naast de feitelijke en juridische argumenten kan dit jullie positie versterken. https://www.strootman.net/nieuws/strootman-op-ijburg/
 62. 04-01 09:29:00
  Windmolens op land kleiner dan 150 meter hoog zijn niet rendabel en niet CO2 neutraal. Dit omdat vaak de fabricage en de bouw van de molen niet meegewogen wordt. (Windmolens groeien immers niet aan de boom) Pas hoger dan 150 meter wordt de balans positief. Maar dat kan niet rond Amsterdam vanwege Schiphol
 63. 04-01 07:34:00
  Als we onze vliegbewegingen beperken tot ca. 10% van de voorgaande jaren sparen we minstens zo veel als in uw alternatief en evenzo de geluidsoverlast. De geluidshinder van autoverkeer is tevens een oorzaak van gezondheidsproblemen, om niet te spreken over brommers. Als jullie niet deze zaken ook benoemen, lijkt het meer op shoppen in mogelijkheden. Stoppen jullie met vliegen en beperk je je eigen berkeersgeluiden?
 64. 04-01 05:03:00
  iJsselmeer
 65. 03-01 11:07:00
  Ook graag ondertekenen.
 66. 31-12 07:08:00
  Zoekgebied windmolenpark IJburg. Ingeklemd tussen GL plannen in Amsterdam en Diemen???? Laat het “Zuiderzee gebied IJburg / Diemen voor wat het is! Voor wie het is, Bewoners en natuur, vogelbroed gebied en natuurbeleving. Het is geen politieke speelbal tussen twee gemeenten ten koste van zo ongeveer alles wat hier bewust is gecreeerd door de eigen GL partij.
 67. 16-12 07:49:00
  Beschrijvender stellen: turbines van twee keer de hoogte van de utrechtse dom, anderhalf keer de hoogte van de rembrandt toren, knipperend, geluid producerend en wiekend praktisch in uw achtertuin
 68. 16-12 07:45:00
  Nergens meer over windmolens praten . Overal over wind industrie en wind turbines
 69. 13-12 11:03:00
  Er wonen op Ijburg velen bewoners die geen Nederlands spreken en in internationale bedrijven werken, dus onder omstandigheden ook invloed via contacten zouden kunnen hebben. Het zou dus heel goed zijn als er een engelstalige versie van de folder en/of de website komt.
 70. 11-12 03:42:00
  Mijn tip is om ook graag een optie toe te voegen waarin ik kan laten weten dat ik tegen deze petitie ben. Een tegengeluid laten horen is makkelijk maar balanceer dat ook met de andere kant van het verhaal. Kom maar op met de windmolens.
 71. 09-12 11:10:00
  Melden op jullie website hoeveel petitie ondertekenaars jullie al hebben.
 72. 09-12 04:23:00
  Als eerste; fantastisch dat jullie het oppakken. Tips: Betere communicatie naar de achterban; zijn er al juristen betrokken, is er een stappenplan, hoe ziet die eruit? Bewoners willen weten of ze nog iets kunnen doen. Er zijn veel mensen die denken dat het niet door gaat! Anderen. hebben het juist over verhuizen. Communiceer kort en bondig hoe we er voor staan. Denk eenvoudig; breng met weinig woorden de essentie over en communiceer zodat alle bewoners het begrijpen en niet alleen de sociaal economisch sterkere groep. Dat is slecht een gedeelte van de bewoners Neem een communicatiespecialist erbij!!!!
 73. 09-12 04:19:00
  Ik heb geflyerd. Veel mensen in mijn buurt spreken geen Nederlands (buitenlanders die een huis hebben gekocht). De tekst is te gedetailleerd. ook voor mensen die sociaal andere teksten gewend zijn (sociaal economische lagere klasse) is die geen inclusieve tekst. Je bereikt hen niet. toch al gauw de helft van de IJburgse bevolking. En de afbeelding op de voorkant is niet in een keer te lezen, niet gemakkelijk te begrijpen.
 74. 09-12 12:16:00
  In die folder had je eigenlijk een dwarsdoorsnede ter illustratie moeten invoegen. M.a.w. een windmolen van 200 meter hoog, 300 meter water over het IJ, daarna de Bert Haanstrakade en dan de woningen (dwarsdoorsnede) op juiste schaal in verhouding.
 75. 08-12 10:09:00
  Bij verzoeken aan het College van B&W bij de petitie toevoegen dat ze in de binnenstad huizen gaan isoleren, goedkoper, sneller en direct meer rendement.
 76. 08-12 06:48:00
  Zonnepanelen
 77. 07-12 04:06:00
  Hoi Jurjen, de link onder Uw buurt / Diemen (achter 'pagina') werkt niet. Grt, Stefan
 78. 04-12 01:43:00
  In Frankrijk worden veel grote parkeerterreinen overkapt met zonnepanelen. Een winwin situatie: auto's staan droog en in de schaduw en de zonnepanelen leveren gigantisch veel stroom op bij dat soort oppervlakken. Kijk je vanuit de lucht naar de parkeerterreinen bij Schiphol dan zie je een zee van auto's. Dat zou een zee van zonnepanelen kunnen worden!
 79. 03-12 08:16:00
  D66. SP PvdA. Houd je vast aan jullie advies om de prachtige leef en woonomgeving van IJburg, de plek waar we al 2 decennia bezig zijn om een imposante vogeltrek- en broedplaats te realiseren (en succesvol) als zodanig voor de stad te behouden. Jullie hebben gelijk. Er is niet veel onderzoek voor nodig (na 7 jaar) om jullie advies te begrijpen. Het is geen plek voor windturbines. GL, we willen allemaal duurzame energie. Dat is nooit de discussie geweest.
 80. 01-12 06:15:00
  Kiezen voor buiten gebied, langs de grens met Duitsland
 81. 01-12 04:56:00
  Het is volkomen terecht dat er veel windmolens in en direct bij Amsterdam worden geplaatst. Daar zitten de groen links en PVDD stemmers, die nu zelf kunnen ervaren wat ze het platteland aandoen. Tevens lijkt mij een AZC met uitgeprocedeerde asielzoekers en veilige landers hier prima op zijn plek. u wilt toch niet zonder ruggegraat zijn door een not-in-my-Backyard mentaliteit. Veel plezier met geluid, slagschaduw, dode vogels et ctere