Megawindturbines horen op zee, niet bij bewoners en in de natuur.

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit is onderbouwd in diverse papers die we hierover hebben geschreven na gedegen onderzoek. Het huidige wind op land beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking voor de energie transitie als zodanig en wordt door het college van rijksadviseurs (Rijksbouwmeester) afgewezen als leidend tot verrommeling van ons land. 

We zijn inmiddels actief in diverse regio's. Wilt u als actiecomité meedoen of koppelen met Windalarm? Stuur een e-mail naar info@windalarm.org.

Lees eerdere berichten

Agenda

Provinciale staten: stemming over 600m grens windturbines

maandag 19 april 2021 van: 18:15 tot 21:15
plaats: Online
Meer info

Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade

zaterdag 24 april 2021 van: 09:30 tot 17:00
plaats: IJmeer
Meer info

Windalarm Zuidoost event

zaterdag 1 mei 2021 van: 11:00 tot 16:00
plaats: Amsterdam Zuidoost
Meer info

Demonstratie in het Westerpark

zaterdag 8 mei 2021 van: 14:00 tot 16:00
plaats: Westerpark, Amsterdam
Meer info

Laatste FED vergadering gemeenteraad t.b.v. vaststelling locaties windturbines

donderdag 20 mei 2021 van: 13:30 tot 16:00
plaats: Online
Meer info

Hotlinks