Nieuwsartikelen

De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.
Aan de Rietweg in Dronten wordt gewerkt aan een verdeelstation voor zonne- en windenergie. Onder meer de nieuwe zonneparken bij Dorhout Mees en het 'parkeerveld' van het Lowlandsterrein worden hier op het Smart Grid Flevoland aangesloten.
Leveranciers van warmtenetten bieden vergelijkingen aan van de situatie met een gasaansluiting en een warmtenet. De optie van een warmtepomp wordt niet geschetst. Ook worden kostenposten niet meegerekend die er wel bij horen. Ook het nadeel van een 'vendor lockin' (afhankelijkheid van monopolist, zonder de mogelijkheid van leverancier te wisselen) wordt niet genoemd.
Warmtenetten worden door overheden ingezet als bijdrage aan de energietransite. Maar mensen die via een warmtenet minder gas gebruiken, zien de kosten voor verwarming van hun huis dit jaar ook fors stijgen. En de CO2-uitstoot gaat niet omlaag.
Het Galileïplantsoen in de Watergraafsmeer zal de komende vijf jaar worden geasfalteerd en veranderen in een opslagplaats voor bouwmaterialen. Na vijf jaar zullen de werkzaamheden worden verplaatst ergens anders in de wijk. Gisteren werden de bezwaren van de bewoners behandeld door de rechtbank. De werkzaamheden liggen stil tot er een uitspraak wordt gedaan. 
Cees Baerts wil directeur worden van de Stadsverwarming. Dat heeft hij bekendgemaakt in de podcast van Wesley Dekker. De Purmerender is beheerder van Facebookpagina’s als ‘Stadsverwarming Purmerend’.
Batterijen van de eerste generatie stekkerauto’s gaan richting hun rustplaats. Ze hebben kracht verloren; de benodigde piekbelasting bij het optrekken halen deze krachtpatsers niet meer. Energiebedrijven zien hier brood in: ze stapelen hele series tot een megapakket dat het groeiende tijdelijke overschot aan stroom van wind- en zonne-energie opslaat als de nood hoog is.
Marlies Dekkers in gesprek met Fenna Swart over de schimmige wereld van de biomassa.

Op 13 januari bezorgt Milieudefensie een brandbrief bij 29 grote vervuilers. In de brief vraagt de milieuorganisatie, onder andere bekend van de Shell Klimaatzaak, de vervuilers om aan te geven hoe ze voor 2030 minimaal 45% CO2 gaan uitstoten. Directeur Donald Pols: “Het is duidelijk dat grote vervuilers nu snel moeten vergroenen, want de klimaatcrisis wacht niet.”

 
Amper een dozijn demonstranten kwam dinsdagmorgen opdraven bij het hoofdkantoor van Stadsverwarming Purmerend om te demonstreren tegen de verhoging van het warmtetarief. Online is de woede over duurdere maandvoorschotten een stuk groter. En ook de politiek begint zich te roeren.
Volgende 10