Petitie: Windturbines van land naar zee

 ondertekeningen

Sinds start op 12 december 2020

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met het plaatsen van windmolens op land binnen 1500 meter van woningen en in natuur. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen.

Petitie

Wij inwoners van Nederland,

constateren dat:

  1. de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het klimaatbeleid niet alleen sectoraal maar ook geografisch heeft verdeeld, zonder dat hiervan de gevolgen goed in beeld waren;
  2. in de overleggen primair belangengroepen een leidende rol speelden en bewoners hierin geen stem hadden;
  3. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee, iets waar Nederland voldoende van heeft;

en verzoekt de Regering:

  1. te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen;
  2. de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Nijhuis J.L.G
de Lutte 
Geen windturbines op land!
Griffioen D
Amsterdam Zuidoost 
Stop deze megalomane waanzin! Het gaat alleen om prestige en geld over de rug van het woongenot van burgers en het schaadt de natuur gebieden. De energie opbrengst is prima anders in te vullen.
Harmen Bos
Amsterdam 
Dit is een heel goed idee! Wat een goede website is dit