Verslag expertmeeting windturbines gemeente Amsterdam 2 februari 2021

Hierbij een verslag van de Expertsessie in de Gemeenteraad van Amsterdam vandaag. 

Namens alle burgers nogmaals hartelijk dank aan Dehlia Timman (D’66) en Kevin Kreuger (JA21) voor het initiatief voor deze sessie.

Het heeft toch wel opzienbarende uitspraken opgeleverd 

De belangrijkste quotes wat ons betreft

Dr. Ir. Jan de Laat (medicus) “De praktijk leert dat hinder zich uiteindelijk vertaalt in gezondheidsschade

Emeritus Hoogleraar Keel/Neus/Oor heelkunde Louw Feenstra : “Rapport RIVM is grotendeels goed, alleen de conclusie past er niet bij: We hebben een Omtzigt nodig om te begrijpen wat de invloed van drie ministeries is, die zich met dit rapport hebben bemoeid

Kees Pieters (Nederwind): “De keuze van wind op land is puur gedreven door subsidies.  In 2018 hadden alleen energiebedrijven met subsidiebelangen toegang tot klimaattafels.  Ik had samen met anderen een voorstel voor Wind op Zee, maar mocht niet meepraten. De subsidieregeling is zeer riant met 12% gegarandeerd rendement” 

Kees Pieters (Nederwind): "We moeten verwachten van de politiek dat ze hoeder van het openbare bestuur. De vergunningen moeten integer worden afgegeven en dat is nu niet het geval. Draag de burger een warm hart toe. Stop dit project en hevel dit over naar de Noordzee”

Louw Feenstra: "Dit rapport wordt door een aantal partijen ontkent met dezelfde tactieken  als de asbest- en tabak lobby"

Het uitgebreide verslag

Martijn De Jong, Natuurmonumenten

Hij pleit voor Nationale regie, waarbij locaties als Noordzeekanaal aan bod kunnen komen. Is voorstander van windturbines in Amsterdam. 
Amsterdam is de enige gemeente die nog turbines in het Ijsselmeer willen plaatsen, Natuurmonumenten is tegen plaatsing in het IJsselmeer, ook tegen Diemerpark. Dit mede omdat in een straal rond 200-300 meter bij een windturbine geen vogels meer willen zitten.
Is wel voorstander van Wind op Land, vind dat nodig om energiedoelen te bereiken 

Natuurmonumenten | Martijn De Jong

Peter De Jong, Natuur & Milieu

Natuur en Milieu is een milieuorganisatie die gefund wordt door onder meer energiemaatschappijen en netwerkbeheerders.
Deze organisatie, toen vertegenwoordigd door Syas Akkermans, hield tijdens de participatiebijeenkomst van de gemeente Amsterdam een vurig betoog dat de participatie zo goed verliep. 

Volgens Pieter de Jong zal, omdat meer elektrisch gedaan wordt, zal het elektriciteitsverbruik verdubbelen. Naast wind op zee moet er naar wind op land gekeken worden volgens De Jong. Tussen 10-20 GW nodig, wij zitten nu op 4,5GW.  
Het is niet de bedoeling dat alle Natura 2000 worden volgebouwd met wind en zon, maar sluit het ook niet uit. Onderzoek naar bedreigde soorten noodzakelijk. Risico klimaatverandering groter dan risico aantasting natuur. Volgens hem moeten we alles uit de kast halen om de energiedoelen te bereiken. De urgentie is groot. Klimaat verandering is dichtbij
De heer de Jong heeft helaas geen verstand van vleermuizen, maar begint in plaats daarvan over vogels, huiskatten en verkeer. 

Mevrouw Zierleyn, Vogelbescherming Nederland

Amsterdam is enige gemeente die turbines in Natura 2000 gemeente willen plaatsen. Vogels gebruiken het IJmeer om op krachten te komen voor het vervolg van hun reis. IJmeer is een ongestoord gebied en vele soorten komen niet meer als dit gebied gestoord wordt. In eerder RESsen is het IJmeer al afgeschoten. Wind en zonneenergie is prima, maar niet in natura 2000. De natuur wordt al erg aangetast, bij het plaatsen van Windturbines kan een kleine verslechtering in de populatie al van grote invloed zijn. Ook moet de samenhang tussen de diverse windparken moeten worden bekeken, vogels vliegen tussen diverse windparken door, vaak zelfs door trekgebieden. 

De heer Van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Ook deze organisatie wordt onder meer gefund door energiebedrijven, en ook door de NWEA, de lobbyorganisatie van Windmolenfabrikanten. Hij zit tevens in RES Stuurgroep Noord Holland. 

Hij is ook beleidsmedewerker en politiek coördinator geweest bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks.

Volgens hem moet er nog veel geëxperimenteerd worden hoe mensen kunnen wennen aan windturbines. Er zijn nu 2000 windmolens op land en dat blijft rond de 2000, ze worden alleen groter volgens. 
Met draagkracht vergroten heeft hij ervaring mee met Wieringermeer. Als de gemoederen al verhit is zal het echter inderdaad moeilijker zijn.  Maar in Wieringermeer was men geen fan, maar met werd later alsnog fan, mede dankzij de EUR 1.300 per woning per jaar.
De hinder van bewoners is subjectief volgens hem. Mensen ervaren meer vreugde als niet alleen buren er beter van worden. Iedereen die zegt een oplossing niet te willen dient een alternatief te bieden (hint: dat komt er!)
Over bioverbrandingscentrales denkt hij  dat dit de komende tijd nog onderdeel van de oplossing. Zon en wind kan je niet aan en uit zetten. Je wil dat toch zonder russisch aardgas doen?

De heer Van den Berg, Mundonovo sound research

Is expert op het technische effect van geluid op mensen, is natuurkundige. Heeft zijn eigen adviesbureau. Heeft meegeschreven aan RIVM rapport. 
Volgens de heer van den Berg zijn Windturbines hinderlijker bij zelfde aantal dB dan bijvoorbeeld andere objecten als wegen. Laag frequent geluid is hoorbaar op grotere afstand, omdat het minder dempt. Binnen zul je vooral last van laagfrequent geluid hebben.
Weerstand wordt bepaald door bezorgdheid over het onbekende. Angst wordt gevoed door niet onderbouwde beweringen. Bewoners vinden rust in huis en omgeving erg belangrijk. Zet de turbines daarom niet te dicht bij bewoning. Misschien moet je ze af en toe stil zetten. Zeer weinig gekeken hoe je kan voorkomen dat er last ontstaat.  
Er zijn andere factoren die bijdragen tot deze stress volgens van den Berg. Het is nooit rechtstreeks gebleken dat infra geluid schadelijke gevolgen heeft, Het verband is niet direct. Het ligt wel enigszins voor de hand. 

Jan de Laat (dr. ir.), klinisch-fysicus – audioloog, LUMC

Medicus, heeft professioneel te maken met mensen die gezondheidsklachten hebben door geluid. 
Volgens hem heeft Infrasoon geluid onder 50Hz gevolg voor het evenwichtsysteem. De vraag is hoe dat zit met windturbines. Bij bosrijk gebied wordt geluid gedempt en bij veel water zal reflectie optreden 
Bij kleine molens heeft 50% klachten met slapen en 80% van hoofdpijn bij een afstand tot 500 meter. 
De praktijk leert dat hinder zich uiteindelijk vertaalt in gezondheidsklachten.

Alles boven de 35Db gaat leiden tot klachten, daaronder blijkt het mee te vallen. Om niet over dit niveau te gaan is de 10-H regel zeer bruikbaar. Dit betekent bij een windturbine van 150 meter een afstand van 1,5 km. 
De nieuwe publicatie van De Laat houdt rekening met verbetering van de akoestiek van de modernste windturbine. 

Louw Feenstra, emeritus hoogleraar KNO-heelkunde, Erasmus MC

Is praktiserend arts en ziet regelmatig patiënten. Luistert beroepsmatig altijd eerst naar de patiënt om een goede diagnose te krijgen.

Als arts vraag je je af op therapie of preventie mogelijk is? In het geval van windturbines: blijf weg bij windturbines. Er zijn meerdere mensen op vakantie gevlucht van geluid, waren van de klachten af en bij terugkomst kwamen de klachten weer terug.

De afstand die Amsterdam gebruikt is volgens Feenstra onverantwoord. Artsen leggen het af tegen GGD en RIVM die de nationale regelgeving als waarheid hanteren.
Feenstra wijst naar http://windwiki.nl waar alle ervaringen met windturbines worden bijgehouden.
Voorkom dat wij over een aantal jaar heel veel spijt hebben!

Rapport RIVM is grotendeels goed, alleen de conclusie past er niet bij: We hebben een Omtzigt nodig om te begrijpen wat de invloed van drie ministeries is, die zich met dit rapport hebben bemoeid

De wethouder kan niet de fout maken. Maak van het natuurgebied geen nieuwe puinhoop en spreekt Van Doorninck indirect hierop aan. 

Feenstra adviseert het wetenschappelijke rapport “Voorkom het windturbine syndroom” op http://deinl.nl te lezen. Dit rapport wordt door een aantal partijen ontkent met dezelfde tactieken  als de asbest- en tabak lobby.


Martijn Heitkamp, Vestas

Dit was een vrij algemeen verhaal, verder geen uitspraken die het vermelden waard zijn.

Vestas | Martijn Heitkamp

Kees Pieters, Onderzoeksbureau Nederwind

Waarom binnen wij wind op land? Dit is raar, want en is voldoende ruimte op zee voor hele landambitie en bovendien liggen de kosten van wind op zee veel lager

De keuze van wind op Land is volgens de heet Pieters puur gedreven door subsidies.  In 2018 hadden alleen energiebedrijven met subsidiebelangen toegang tot klimaattafels, Dhr Pieters had samen met anderen een voorstel voor Wind op Zee, maar mocht niet meepraten. De subsidieregeling is zeer riant met 12% gegarandeerd rendement.

Aan de hand van uitspraak Europese hof dat de Raad van State moet overnemen, zullen aankomende en bestaande vergunningen vernietigd moeten worden volgens Pieters. Deze windmolens zijn dan illegaal volgens europees recht.  Gebouwde windmolens zullen moeten worden afgebroken. Ook kunnen volgens deze uitspraak schadevergoedingen uitbetaald moeten worden.

We moeten verwachten van de politiek dat ze hoeder van het openbare bestuur. De vergunningen moeten integer worden afgegeven en dat is nu niet het geval. Draag de burger een warm hart toe. Stop dit project en hevel dit over naar de Noordzee.

Nederwind 

Marcel Blankvoort (MBA), ingenieursbureau Cauberg-Huygen

Marcel Blanvoort is jurist bestuursrecht en omgevingsrecht en heeft ervaring met diverse windparken.

Advies van Blankvoort om windturbines bij bestaande geluidsbronnen als industrieterreinen langs snelwegen te plannen.

Ervaring is dat in NL geluidsgegevens aangeleverd worden door leverancier, niet herleidbaar zijn en daardoor wantrouwen wekt bij omwonenden.

Het is beter om de huidige geluidsnormen te verlagen, dan hoeft de windturbine ook minder vaak stil te staan, door de grotere afstand. Het allerbeste is om gewoon transparant te zijn over de normen en de metingen, dat is nu niet het geval.

Cauberg Huygen | Marcel Blankvoort