Politieke partijen zetten massaal in op wind op zee

Onbekend

Datum: 22-2-2021 NU.nl

Klimaat is voor de meeste politieke partijen een veel belangrijker thema geworden dan bij de verkiezingen vier jaar geleden. En de onderlinge verschillen zijn kleiner dan je misschien zou verwachten; partijen zetten massaal in op wind op zee en zonnedaken en ook CO2-opslag wordt door de meeste inmiddels als noodzakelijk gezien.

De toegenomen aandacht is een groot verschil met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, zegt Karen van den Einden van Natuur & Milieu. "Klimaat was destijds nauwelijks een onderwerp in campagnes en verkiezingsdebatten. Nu zie je er in de meeste partijprogramma's veel aandacht voor."

In veel landen worden bovendien klimaatdoelen voor 2030 aangescherpt. In de EU moet de uitstoot van broeikasgassen dan 55 procent lager liggen dan in 1990. Nederland zal daarom zijn klimaatdoel voor 2030 moeten aanscherpen, ongeacht welke partijen straks de regering vormen. Hogere klimaatambities worden ondertussen vergemakkelijkt door scherpe prijsdalingen in duurzame technologie, een trend die naar verwachting zal doorzetten.

"Bij de meeste partijen is er nu geen discussie meer óf we de klimaatdoelen moeten bereiken. Het gaat vooral over hoe we dat gaan doen en wie de rekening betaalt", zegt Van den Einden.

Zelfs in de energieopties die partijen voorstellen, zijn volgens Visser de verschillen beperkt. "Ik heb in de partijplannen speciaal gekeken naar oplossingen die bij kiezers soms minder populair zijn: biomassa, CO2-opslag, wind op land en zonneweides. Daar worden wel allerlei beschouwingen aan gewijd, maar het is moeilijk te beoordelen wat ze nu echt willen en vooral wat ze niet willen."

"Ik kwam daarnaast nogal wat voorstellen tegen die gewoon bestaand beleid zijn. Zo is inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie al afgeschaft en is er ook een wet die kolencentrales dwingt in 2030 te sluiten." Andersoortige toepassingen van biomassa zijn volgens Visser juist wel essentieel voor het bereiken van klimaatdoelen. Partijen zetten massaal in op wind op zee en zonnedaken en ook CO2-opslag wordt door de meeste inmiddels als noodzakelijk gezien.

Verschillen zijn er nog in de mate van uitwerking: "Sommige partijen stippelen de toekomst tot 2030 zeer gedetailleerd uit, andere laten het nog wat meer open voor maatschappelijk debat."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Tags:

pageviews: 5621

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Onbekend