VVD wil huiseigenaren bij ingrijpende renovatie niet verplichten zonnepanelen te plaatsen

Nieuws

Datum: 11-7-2021 SolarMagazine

Daniel Koerhuis heeft namens de VVD de regering gevraagd huiseigenaren bij ingrijpende renovatie niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen, zoals het installeren van zonnepanelen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde aan het begin van het kalenderjaar dat het kabinet per 30 juni 2021 een eis wilde vastleggen voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie.

Komend najaar
De verplichting vloeit voort uit de Renewable Energy Directive II (RED II) van de Europese Unie (EU) die uiterlijk 30 juni 2021 in Nederland diende te zijn geïmplementeerd.

De openbare internetconsultatie van de benodigde ministeriële regeling werd echter pas half juni afgerond. Door deze en andere wettelijke procedures die doorlopen moeten worden, voorziet minister Ollongren de inwerkingtreding van de nieuwe regels daarom pas komend najaar.

Kritische vragen


Begin april stuurde Ollongren de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toe om het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen en de verplichting daarin vast te leggen. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit stelde de VVD in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal kritische vragen. Deze werden eind mei door minister Ollongren beantwoord.

De VVD wilde onder meer weten in hoeverre andere Europese landen, zoals Roemenië en Bulgarije, de hernieuwbare-energiemaatregelen verplicht stellen. ‘Alle Europese lidstaten dienen de verplichtingen die voortvloeien uit de REDII om te zetten in nationale regelgeving’, luidde het antwoord van Ollongren. ‘Dit geldt ook voor de verplichting voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie voor zover dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is en de binnenluchtkwaliteit niet negatief wordt beïnvloed. Met het onderhavige besluit introduceert Nederland niet meer verplichtingen dan waartoe Nederland op grond van de REDII gehouden is. Wanneer een lidstaat niet laat weten hoe het de bepalingen van de richtlijn volledig en correct omzet, of een vermoedelijke schending van het EU-recht niet corrigeert, staat het de Europese Commissie vrij om een formele inbreukprocedure te beginnen.’

Tekst motie
De antwoorden op zijn vragen waren voor Koerhuis niet toereikend. Hij heeft daarom tijdens het tweeminutendebat over de ‘Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie’ een motie ingediend.

De tekst van die motie luidt als volgt: ‘overwegende dat huiseigenaren niet moeten worden verplicht tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen; constaterende dat dit nu toch lijkt te gebeuren bij een ingrijpende renovatie; verzoekt de regering om huiseigenaren niet te verplichten tot het nemen van hernieuwbare-energiemaatregelen, en gaat over tot de orde van de dag.’

Tegen zere been D66


De motie van Koerhuis is tegen het zere been van Kajsa Ollongren, namens D66 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ‘Juist het moment van het aangaan van grote renovaties is natuurlijk ook het moment om te investeren in verduurzaming van de woning’, aldus de minister. ‘Dat is goed voor de woning. Dat is goed voor de waarde, dus ook goed voor de eigenaar van de woning. Dat is goed voor het comfort. Heel veel mensen doen het ook al, dus ik zou zeggen dat je dat juist zou moeten aanmoedigen en zou moeten ondersteunen.’

Ollongren wijst Koerhuis er bovendien op dat er sprake is van een Europese verplichting. ‘Die verplichting is al sinds 2018 bekend, ruim voor het Klimaatakkoord dat we hier met elkaar hebben afgesproken. Nederland is in Brussel ook altijd ambitieus als het gaat over klimaatafspraken, dus ik moet echt de motie ontraden. Ik denk ook dat het in de praktijk een heel haalbare en uitvoerbare eis is die wordt gesteld.’

Kamermeerderheid


VVD (34), PVV (17), SP (9), PvdA (9), Forum voor Democratie (5), SGP (3), DENK (3), JA21 (3), Groep Van Haga (3), Fractie Den Haan (1) en BoerBurgerBeweging (1) stemden voor de motie. Daarmee stemde ruim de helft van de Tweede Kamer voor de motie.

Of de motie daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, is nog maar zeer de vraag. Het is namelijk aan het kabinet om te beslissen wat er met een aangenomen motie gebeurt. Hier geldt immers ‘de regering regeert’ en een minister of kabinet mag een aangenomen motie dan ook naast zich neerleggen.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 8840

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Omtzigt spreekt D66'er aan op het feit dat mensen worden opgelicht m.b.t. energie

Jetten aangesproken door Renske Leijten 'De hoge energieprijs komt NIET door het conflict in Oekraïne!'

Pieter Omtzigt bevraagt Rob Jetten over de torenhoge gasprijs in Nederland t.o.v. andere landen

Vereniging Eigen Huis waarschuwt: energierekening wordt in 2024 zo'n 2400 euro duurder

Debat over prijsplafond energie kleinverbruikers (1e termijn Kamer)

Debat over het prijsplafond bijdrage Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt vraagt inzage opbrengsten Nederlandse gaswinning v Sigrid Kaag - gecompileerd

Rutte weigert kortaf om Pieter Omtzigt inzage in de contracten van de gasopbrengsten te kijken

Nederlandse energiebedrijven hebben goedkope stroom en gas verkocht aan buitenland

File op het elektriciteitsnetwerk: 'slim systeem' biedt uitkomst
"/>
Stuurgroep Extra Opgave: 45 terawattuur extra groene stroom nodig voor elektrificatie industrie

Volkstuinders in opstand tegen onaangekondigde windturbines naast en op hun tuin.

RES Doel voor 2030 is al gehaald

Vestas komt als eerste met windturbine van 15 megawatt

Volledig duurzaam in 2030 met zon, wind en batterijopslag?

Meer over Energie