Gebied: Texel

Contact

 

Res Kop van Holland

De RES regio Kop van Holland wil geen wind op agrarische percelen. Wel kijken ze naar opties voor wind rondom bedrijventerreinen. Ook Wind langs dijken kan worden verkend; hier gelden strikte voorwaarden wat betreft de waterkeringsfunctie en het landschap. Wind langs waterwegen en snelwegen wordt in de ateliers deels positief deels negatief beoordeeld. Dit vergt daarmee nadere verkenning. Wind en zon in het Amstelmeer en in het Robbenoordbos zijn niet bespreekbaar.

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Texel.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Texel worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten