Gebied: Langedijk

Contact

 

Res Alkmaar

Op deze kaart staan de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie in regio Alkmaar. Dit zijn alle mogelijke locaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, inclusief de windturbines en zonnepanelen die nu al in de energieregio staan.

Om vast te stellen wat de zoekgebieden zijn, is eerst onderzoek gedaan naar wat wel en niet kan in de regio. Verder hebben bewoners, bedrijven, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen hun mening gegeven. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. Alle uitkomsten zijn verzameld in deze kaart.

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Langedijk.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Langedijk worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten