Gebied: IJburg

Contact

 

IJburg is een van de zoekgebieden waar turbines zouden kunnen komen tot 350 meter van de woonkernen. De samenwerkende natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord Holland hebben al eerder bekend gemaakt tegenstander te zijn van windmolens in het gehele IJsselmeergebied, en  benoemden ook specifiek het IJmeer als  no-go gebied. Zie visie op de concept RES Noord Holland Zuid van de natuurorganisaties:

https://www.landschapnoordholland.nl/files/2020-10/Reactie%20natuurorganisaties%20zoekgebieden%20RES%20NHZ.pdf

 

Deze animatie laat zien hoe de gemeentelijke plannen eruit kunnen zien. Moderne windturbines zijn veel groter dan wat we kennen omdat de techniek voorschrijdt en grotere molens rendabeler zijn dan kleine.

 

 

Res

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://IJburg.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in IJburg worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten