Gebied: Drechterland

Contact

 

Res West Friesland

De RES regio West Friesland stelt dat zon en wind op of langs bedrijventerreinen waardevol zijn om te verkennen. Dit betreft veelal agrarische gronden, dus voor deze gronden dienen zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt. Daarnaast is het grond waar de mogelijkheden voor eventuele uitbreidingen van bedrijventerreinen behouden moeten blijven. Bij inpassing moet rekening worden gehouden met de zichtlijnen om hinder te voorkomen. Wind langs infrastructuur is waardevol om te verkennen en komt op meerdere locaties in Westfriesland terug. Ook deze zoekgebieden bevinden zich veelal op agrarische gronden, dus voor  deze gronden dienen zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt.

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Drechterland.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Drechterland worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten