Gebied: Beverwijk

Contact

 

Res IJmond & Zuid-Kennemerland

De RES stelt dat voor windenergie beperkingen beperkingen gelden in het gebied. Naast de natuurwaarden zijn er veiligheids- en geluidsbeperkingen rond het geclusterde stedelijk gebied. Verder zijn ten oosten van Haarlem beperkingen vanuit Schiphol. Rondom het industriële cluster ten noorden van het Noordzeekanaal zijn risicozones. In het duingebied loopt een aantal buisleidingen en langs de A9 zijn hoogspanningslijnen aanwezig. De aanlanding van wind-op-zee in Wijk aan Zee en Beverwijk betekent eveneens een ruimtelijke beperking. De kernzone van de waterkering is in het noordelijke duingebied breed en kan hier een beperking opleveren voor windenergie.

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaaten van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Beverwijk.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Beverwijk worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten