Gebied: Diemen

Gemeente Diemen wil ambitieus gaan bijdragen aan de behoefte voor windenergie. Zij wil deze opwekking binnen haar gemeentegrenzen realiseren, waardoor unieke natuur- en recreatiegebieden verloren gaan en (toekomstige) bewoners van de gemeenten Diemen, Amsterdam, Weesp en  Gooise meren hinder gaan ondervinden met gezondheidsschade tot gevolg.

Afbeelding afkomstig uit rapport Decisio - Wind en zon in Diemen, dec. 2020

Inspraak leidt tot eerste aanpassing
Inmiddels hebben een tweetal inspraakavonden plaatsgevonden, waarbij grote hoeveelheden bezwaren zijn aangedragen. Dit heeft geleid tot het laten vervallen van één van de zoekgebieden voor deze Industriële Windturbines. (Tiphoogte tot 241 mtr)

Wij zijn absoluut niet tegen windenergie, maar het plaatsen van industriële windturbines in natuurgebieden en dicht bij bewoners, is geen duurzame energie.

Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld Wind op zee (Zie: www.windopzee.nl) , of meer zonne-energie op (industriële) daken.

We hebben per brief de gemeente Diemen opgeroepen om af te zien van de plaatsing van Windturbines. Zie hier de brief.

 

Wilt u ook de gemeente oproepen af te zien van deze plannen? Teken de petitie!  (zie hieronder)

Onderstaand de animatie waarbij er turbines worden getoond bij de Diemervijfhoek en de Bloemendalerpolder.

Contactgegevens

Team Diemen

Wilt u meer weten of ook bijdragen?

Stuur ons een berichtje: diemen@windalarm.amsterdam 

 

Wat kan jij doen?

Zijn er in uw gemeente of Provincie ook plannen voor het plaatsen van windturbines vlakbij woningen of in natuurgebieden? Wat kun je dan doen?
  1. Zoek medestanders om een comité te vormen. Als dat is gelukt neem dan contact met ons op via info@windalarm.org
  2. Wij richten dan een website voor u in met een eigen adres: https://Diemen.windalarm.org.
  3. We helpen u met conceptteksten van folders en best practices om invloed te krijgen op het proces.
  4. Deel de petitie in je netwerk;
  5. Ken je gemeenteraadsleden persoonlijk? Neem contact met hen op en laat je onvrede blijken;
  6. Schrijf gemeenteraadsleden aan en roep hen op om een motie aan te nemen tegen de komst van windturbines.

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Diemen worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten

In de media